Veelgestelde vragen

Wat is ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de BTW?

Als u, voordat u zonnepanelen aanschafte, nog geen ondernemer was voor de omzetbelasting, dan bent u dat waarschijnlijk nu ook niet.

Eigenaren van zonnepanelen die de BTW hebben teruggekregen kunnen direct ontheffing aanvragen op het aanmeldingsformulier. Deze ontheffing kunt u krijgen omdat u jaarlijks minder dan € 1.345,– BTW verschuldigd bent aan de Belastingdienst.

Wilt u dat wij deze ontheffing direct voor u regelen, vult u dan “ja” in op het aanvraagformulier.

 

 

 

Wat gebeurt er bij verkoop van de woning?

Indien u BTW heeft teruggevorderd over de aanschaf en installatie van zonnepanelen, dan heeft dit gevolgen bij verkoop van de woning. Aftrek van BTW over de aanschaf van de zonnepanelen betekent dat bij een eventuele verkoop van de woning er BTW in rekening zal moeten worden gebracht over het deel van de koopsom dat dan aan de zonnepanelen kan worden toegerekend. Dit  betekent dat bij de verkoop van de woning er apart moet kunnen worden nagegaan of, en in hoeverre, de zonnepanelen hebben bijgedragen aan een hogere verkoopprijs van de woning. Wij adviseren u graag verder wat te doen bij verkoop van de woning.

Hoe kan dat zo goedkoop?

Wij doen echt niet minder dan andere partijen. Dat kan ook niet, de procedures zijn vooraf vastgesteld door de Belastingdienst, voldoen we hier niet aan, dan kan de BTW niet teruggevraagd worden.

Dus: de procedure is vastgesteld door de Belastingdienst, iedere partij moet zich hieraan houden, maar bij Zonne-BTW bent u tot soms wel 50% goedkoper uit!

Hoe doen jullie dat?


Wij maken gebruik van geavanceerde, speciaal voor ons ontwikkelde CRM software. Hierdoor verwerken wij aanvragen sneller en nauwkeuriger en hebben wij een lage kostprijs. U betaalt bij ons dus minder dan bij andere aanbieders.

Zoek op btw terugvragen zonnepanelen in uw zoekmachine en u ziet direct hoeveel u bespaart!

Kan ik nog BTW terugvragen over eerdere jaren?

Ja, dit kan. Als u zonnepanelen heeft laten installeren kunt u hiervan de BTW terugvragen. Let op: Aanvragen over de jaren t/m 2017 worden door ons nog in behandeling genomen tot en met 30 december 2018. Daarna is het voor deze jaren niet meer mogelijk om nog BTW terug te vorderen, behalve als u in de periode 2014-2018 reeds was geregistreerd als ondernemer voor de BTW.

BTW over het jaar 2018 kan worden teruggevorderd tot en met 30 juni 2019.

Wat doet uw kantoor precies?

Wij zijn gespecialiseerd in het terugvragen van BTW op aanschaf en installatie van zonnepanelen. Wij communiceren iedere stap in het proces met u en u wordt voortdurend op de hoogte gehouden mochten er wijzigingen zijn in de status van uw aanvraag.

Ik ben al ondernemer, wat nu?

Ook als u al ondernemer bent, kan de BTW in vele gevallen worden teruggevorderd. Onderstaand een overzicht van de meest voorkomende situaties. Wilt u advies over hetgeen we voor u kunnen betekenen, neem dan vooral contact met ons op!

  1. Bent u bijvoorbeeld werkzaam in uw eigen BV of in een VOF, dan heeft u als particulier nog geen BTW nummer. Aanvragen werkt dan feitelijk hetzelfde als voor een particulier;
  2. Bent u ondernemer maar verricht u vrijgestelde prestaties, bijvoorbeeld in de zorg? Wij kunnen via een schriftelijke procedure de BTW voor u terugvorderen;
  3. Bent u ondernemer en valt u reeds onder de kleine Ondernemersregeling? Indien u hiervan reeds gebruik maakt, dan kan het terugvragen van de BTW wel nadelig werken, neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.
Hoe lang duurt het voor ik mijn geld terugkrijg?

De praktijk wijst uit dat het lastig is om een termijn van BTW teruggave te noemen. Wij willen u ook geen beloften doen die wij niet na kunnen komen. U kunt als maatstaf aanhouden dat de gehele procedure ongeveer 4-5 maanden in beslag neemt nadat u het formulier op onze website heeft ingevuld. Dit is ook sterk afhankelijk van het tijdspad waarin wij ons bevinden binnen een kwartaal. Als u bijvoorbeeld panelen heeft gekocht op (factuurdatum) 2 juli en u dient de aanvraag in op 5 juli bij ons, dan kunnen wij niet eerder een BTW aangifte doen dan op 1 oktober, omdat er altijd pas na afloop van een kwartaal aangifte kan worden gedaan, in dit geval nadat het 3e kwartaal is geëindigd. Dan zijn de eerste 3 maanden al verstreken en gaat er nog snel 2 maanden overheen voordat de Belastingdienst de aangifte heeft afgehandeld.

Wat zijn geïntegreerde panelen?

Geïntegreerde panelen zijn panelen die naast energie opwekken tevens dienen als dakbedekking. Hiervoor gelden bijzondere bepalingen en de standaard procedure kan dus niet worden gevolgd. Neem contact met ons op zodat wij de aanvraag alsnog juist en tijdig voor u kunnen verzorgen.

Wat is het opbrengstvermogen van mijn installatie?

Het opbrengstvermogen van zonnecollectoren wordt uitgedrukt in Watt Piek (Wp). Vaak staat het aantal Wattpiek per paneel vermeld op de factuur die u van uw installateur heeft gekregen. Dan staat er bijvoorbeeld 16 panelen SMEG270. Vaak is dan 270 het opbrengstvermogen in Wp. Het totale opbrengstvermogen van uw installatie is dan 16 x 270 = 4.320 Wattpiek. Staat het opbrengstvermogen niet op uw factuur vermeld, vraag dan uw installateur naar het opbrengstvermogen van uw installatie. Deze heeft u bij de aanvraag nodig.

Waarom is dit belangrijk

Om de BTW terug te krijgen is het van belang dat er ook energie uit uw naam wordt geleverd aan het energienet. Voor het terugleveren van energie bent u BTW verschuldigd aan de Belastingdienst (dit is een randvoorwaarde en geldt voor iedereen). Maar omdat u investeert krijgt u eerst geld terug van de Belastingdienst. Om te berekenen hoeveel u teruglevert, maakt de Belastingdienst gebruik van een tabel.

Opbrengstvermogen Wp Forfait
0-1000 20
1000-2000 40
2000-3000 60
3000-4000 80
4000-5000 100
5000-6000 120
6000-7000 140
7000-8000 160
8000-9000 180
9000-10000 200
>10.000 neem contact op!

Stel uw installatie heeft een opbrengstvermogen van 4500 Wp en u heeft € 1.100,– BTW aan uw installateur betaald, dan krijgt u dus € 1.100 -/-  € 100 = € 1.000,– terug van de Belastingdienst.

Subsidie zonnepanelen mogelijk voor de particulier?

Subsidie zonnepanelen


Nee, er is geen landelijke subsidie zonnepanelen voor particulieren in 2016. Wel zijn er soms lokale subsidies mogelijk. Hierover kunt u bij uw gemeente informeren. Deze regelingen kunt u daarnaast terugvinden op de volgende pagina: http://www.energiesubsidiewijzer.nl/. Eventuele subsidies hebben geen invloed op de BTW teruggave op zonnepanelen of op uw aangifte inkomstenbelasting.